Rượu Vang Tây Ban Nha CARMELO

180,000

-Phân loại: Vang đỏ
-Nồng độ: 13,5% Alc. / Vol
-Thể tích: 750 ml
-Giống nho : Syrah
-Chế độ thưởng nhiệt độ: 16 độ – 18 độ C