Vang Tây Ban Nha CARMELO

150,000

-Phân loại: Vang đỏ
-Nồng độ: 13,5% Alc. / Vol
-Thể tích: 750 ml
-Xuất xứ: Tây Ban Nha
-Chế độ thưởng nhiệt độ: 16 độ – 18 độ C