Hiển thị tất cả 2 kết quả

Vang Chile

Tổng hợp các dòng vang chile – new world wine 

Rượu vang New World là những loại rượu vang được sản xuất bên ngoài

các khu vực trồng nho truyền thống của Châu Âu và Trung Đông,

đặc biệt là từ Chile , úc , Arhentina