Rượu Vang Rivado

180,000

-Phân loại: Vang đỏ
-Nồng độ: 13,5% Alc. / Vol
-Thể tích: 750 ml
-Giống nho : Cabernet Sauvignon
-Chế độ thưởng nhiệt độ: 16 độ – 18 độ C