Vang Ý Nottetempo 100 Barrique Chardonnay Salento

1

  • Phân loại: Vang trắng
  • Giống nho: 100% Chardonnay
  • Nồng độ: 15%Alc./Vol
  • Thể tích: 750 ml
  • Cấp độ: I.G.P
  • Vùng sản xuất: Cellino San Marco
  • Nhà sản xuất: Le Vigne Di Sammarco
  • Nhiệt độ thưởng thức: 11 độ – 14 độ C
Danh mục: ,