Vang Ý CONSERO Appassimento Primitivo Salento

890,000

-Phân loại: Vang đỏ
-Giống nho: 100% Primitivo
-Nồng độ: 15%Alc./Vol
-Thể tích: 750 ml
-Vùng sản xuất: Salento – Ý
-Cấp độ: I.G.P
-Nhà sản xuất: Cignomoro
-Nhiệt độ thưởng thức: 18 độ C

Cho phép đặt hàng trước

Danh mục: ,