Vang Ý Cantine Paradiso 1954 Primitivo Puglia

1,250,000

-Phân loại: Vang đỏ
-Giống nho: 100% Primitivo
-Nồng độ: 15%Alc./Vol
-Thể tích: 750 ml
-Vùng sản xuất: Carignola (Italia)
-Cấp độ: I.G.P
-Nhà sản xuất: Cantine Paradiso
-Năng suất: 700k/hecta
-Hệ thống canh tác: Spurred Cordon

Cho phép đặt hàng trước

Danh mục: ,