Rượu Vang M Primitivo

890,000

-Phân loại: Vang đỏ
-Giống nho: 100% Primitivo
-Nồng độ: 15%Alc./Vol
-Thể tích: 750 ml
-Vùng sản xuất: Cellino San Marco (BRINDISI)
-Cấp độ: G.P
-Nhà sản xuất: Cignomoro
-Nhiệt độ thưởng thức: 16 độ – 20 độ C

Cho phép đặt hàng trước

Danh mục: ,